Afscheid van meester Henny Wolters
na 41 jaar Sint Jorisschool

4 juli 2006

(klik op een foto voor een uitvergroting)


Op 27 september 1965 kwam meester Henny Wolters voor het eerst de St. Jorisschool binnenwandelen. Geboren en getogen in Silvolde, vers van de kweekschool en 20 jaar oud. Hij zal zich toen wel niet bedacht hebben dat hij de St. Joris nooit meer voor een andere school zou inruilen. Zijn vuurdoop mocht er zijn: hij kreeg meteen de zorg over een vijfde klas met daarin 51 jongens. 1965 was ook het jaar waarin de school 'gemengd' werd. De eerste meisjes zaten dat jaar in de eerste en de tweede klas.
In 1969 zaten er zoveel kinderen op de St. Joris dat er met twee klassen uitgeweken moest worden naar de dependance aan de Dijkstraat. De lokalen waren oud en erg stoffig. Wanneer in het begin van het schooljaar een stapel boeken uit de kast gehaald moest worden sloeg meester Wolters er altijd eerst met de vlakke hand op. De stofwolk die dat tot gevolg had ging dan gepaard met de opmerking: "Zo, die stof hebben we al gehad…". De kachel die achterin de klas stond ontplofte wel eens en dan was alles in het lokaal bedekt met een dun laagje roet. Wanneer dat gebeurde konden de leerlingen naar huis. In 1980 gaat het hoofd der school, de heer Gruwel, met pensioen. Meester Gruwel wordt opgevolgd door meester Henny Wolters.

Het onderwijs onderging stormachtige ontwikkelingen tijdens zijn lange loopbaan. Als directeur heeft meester Henny de vele pedagogische en didactische veranderingen van zeer nabij meegemaakt. Hierover werd binnen het team natuurlijk flink gediscussieerd. Dit alles in een goede sfeer en aan de hand van het motto van de directeur: 'Alles moet bespreekbaar zijn'. Die houding had hij ook ten opzichte de kinderen en de ouders. Aan de school uit 1920 werd de afgelopen jaren flink verbouwd. Meester Henny heeft zich, in tijden dat dit bij velen niet de aandacht had, steeds sterk gemaakt om de karakteristieke sfeer van het interieur zoveel mogelijk te behouden. Dat de school er nu van binnen nog zo prachtig uitziet is voor een groot deel zijn verdienste.

Op 27 september 2005 was meester Henny precies 40 jaar op de St. Jorisschool en daarbij op 1 augustus 25 jaar directeur. Reden genoeg om de jubilaris eens goed in het zonnetje te zetten. Van de kinderen kreeg hij de eerste steen aangeboden die hij zal gaan metsdelen in de nieuwe Sint Jorisschool aan het Flierbeekpark. Dit zal op 7 juli aanstaande plaatsvinden, in bijzijn van de collega's en kinderen van de St. Joris. Ook voor deze nieuwe school heeft hij zich enorm ingezet. Met het voor hem kenmerkend oog voor detail heeft hij veel meer dan één steentje bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe gebouw.

Een nieuwe school waar hij zelf niet meer zal komen te werken. Na 41 jaar als leerkracht en 26 jaar als directeur gaat hij zich, samen met zijn vrouw Els, bezig houden met andere zaken dan school.

Op 4 juli neemt meester Henny Wolters na 41 jaar afscheid als leerkracht en als directeur van de St. Jorisschool.


's Morgens worden zijn gezin en hij door alle kinderen van huis opgehaald waarna
samen ontbeten wordt op het voorplein van de school.


Het ontbijt wordt gevolgd door een spellencircuit op de speelpleinen voor en achter de school.
Iedereen blijft tussen de middag op school en daarom wordt er patat geserveerd.


De feestdag op school wordt afgesloten met de musical 'en de groeten van groep acht' opgevoerd
door de leerlingen van groep 7 en 8. Daarna is er nog een opvoering van de collega's
en worden meester Henny cadeaus aangeboden.