Overal is techniek! (groep 4-5-6-7)
18 & 22 januari 2007

(klik op een foto voor een uitvergroting)


Vandaag hebben we, groep 7, een techniekochtend gehad. Allereerst is er door Hans, onze techniekcoach, verteld wat techniek is en waar we het kunnen vinden. Tjonge, (bijna) alles wat je ziet en doet heeft met techniek te maken! Wij hebben ons vandaag beperkt tot de metaal- en elektrotechniek.

Wander wist precies te vertellen hoe elektriciteit opgewekt wordt. Daarnaast liet Hans ons enkele proefjes zien. Zo moesten we met z'n allen in een kring staan. Twee kinderen hielden een hand van "lampje" vast en twee andere kinderen hielden hun hand op een batterij. "Lampje" ging nu branden, omdat we een stroomkring hadden gemaakt. Helaas mogen we dit niet thuis doen, want dat is te gevaarlijk. Hans kon ook statische energie opwekken. Als je je hand op een metalen kogel legde, ging je haar recht overeind staan. Omdat het vochtig was lukte het niet bij iedereen, maar wel bij Isabel!

Na de pauze mochten we zelf allerlei proefjes doen. We konden stroomkringen op een paneel maken, bruggen nabouwen, materialen op verschillende manieren opmeten, paperclips buigen en een eigen button maken.

Terwijl wij hier druk mee bezig waren, hadden de kinderen van groep 6 en groep 8 les van meester Godfried……… of is het iemand uit de 17e eeuw?

Het was een gezellige en leerzame dag!


Op maandag 22 januari was er een techniekmorgen voor groep 4-5:

Techniek morgen:
Het was heel leuk.
Je kon heel veel doen.
Je kon draad verguren maken.
Je kon ook lampjes aanwekken.
Je kon heel veel zien.
Ook mocht je een oud mesje vast houden.
Eerst deden we een praatje toen kregen we een plaatje en toen een daadje.
Timo.

Het was techniek dag.
Ik vond het spannendend en interessand.
En eigeluk is een baterij en een kring met
kinderen een stroomdraad.
En met die fles wie in de lucht.
Dat was spannend.
MARIJN

Ik vond het wel heel leuk met die flessen.
En de werkjes wie we gedaan hebben.
Ik vond dat die meneer heel veelvertelde en dat vond ik wel leuk.
En dat die heel veel spulletjes mee had genomen.
Bij Pam ging het haar helemaal omhoog.
We gingen ook nog aan die messen voelen.
Carlijn

Hans Boonstra kwam iets over techniek vertelen.
Eerst gingen we een praatje dan een plaatje daar naar een daadje.
Eerst gingen we praten over elektriciteit.
En een paar kinderen gingen een bol aanraken dan ging het haar om hoog.
Pam haar was het mooist.
Toen gingen we een video kijken.
Daar lied een jonge zien dat je een fles in de lucht kan pompen.
Dat gingen we zelf doen.
Toen gingen we dingen doen. Het was gezellig. Op het
Laatst kregen we nog iets.
Van Pien