Verschillende M.I. thema's in groep 3-4
juni-juli 2009

Dit jaar hebben we verschillende M.I. thema's gedaan in de groepen 3 en 4. De kinderen gaan rondom een thema te werken en kunnen zelf een keuze maken welke opdracht ze gaan doen om meer te weten te komen over een onderwerp. Het is de bedoeling dat de kinderen na een thema de vastgestelde doelen behalen. Hoe ze die behalen kunnen ze zelf bepalen door een keuze te maken uit de aangeboden kaarten met de acht verschillende intelligentievormen. We gaan ervan uit dat kinderen beter leren door dingen te doen op een manier die zij leuk vinden. Eerst volgt er altijd een instructie rondom een kaart. Die instructie gebeurt op een manier die het best past bij het onderwerp. Om een impressie te geven de volgende foto's rondom de thema's boeken en vakantie. De foto's laten zien hoe betrokken en gemotiveerd de kinderen aan het werk zijn.