Een Abraham èn een Sarah op school
28 november 2011

Maandag 28 november is meester Godfried 50 jaar geworden en juf Christine op woensdag 30 november. Omdat we dit niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan hebben we dit gevierd op maandag 28 november.

Het thema was "Holland". De kinderen van groep 3b en groep 8 hebben samen een erehaag gevormd als boertjes en boerinnetjes. Zo werden de juf en de meester onthaald in de Ridderzaal, waarna alle kinderen een lied zongen ter ere van Abraham en Sarah. Natuurlijk mochten ze ook toetreden tot de groep van de 50 jarigen naar eerst wat vragen goed te hebben beantwoord. Alles goed!

Nu kon de verkleedpartij beginnen. Meester Godfried werd omgetoverd tot Abraham en juf Christine tot Sarah. Samen werd de "Drikusman" gedanst met groep 3b en groep 8 en het cadeau aangeboden. Na een lang zal ze leven en een tractie van de jarigen werd het feest afgesloten en ging iedereen blij naar huis. Weer een dag om niet te vergeten.