Somplextra groep 6, 7 & 8
13 november 2011


Somplextra zijn projecten over rekenen, met thema's zoals: doolhoven en knopen, recht word krom, cirkels enz. Voor betere rekenaars, om hun toch nog te laten nadenken. In die projecten ontdek je allerlei dingen, je moet vaak dingen opzoeken en knutselen. Per groep heb je een ander project, die je met je groep mag kiezen. Juf Annemarie helpt ons hierbij. Elke dinsdag middag moeten we bij elkaar komen en gaan we bespreken wat we hebben gedaan. Daarna mag je verder gaan met waar je mee bezig was. Als je klaar bent met de rekenles mag je er ook mee verder gaan. We gaan nu beginnen met een nieuw project: Doolhoven en knopen. Hiervoor hebben we Recht word krom gedaan, toen moest je zorgen dat je met rechte lijnen één kromme lijn kon maken, zoals een ladder die viel, en een vos in een cirkel die een konijn achterna gaat. Ook moesten we op een houten plankje spijkers slaan en er met een touwtje omheen gaan. (DAT RIJMT) ! het resultaat kan je zien op de foto. Alle opdrachten zijn leerzaam en de meesten ook wel leuk.

Van Lisa & Sarah

Wij hebben deze keer een project gehad over Recht wordt krom. We moesten bijv. allemaal trappen op verschillende lengtes zetten en dan een lijn trekken en dan kwam er een omhullende kromme dat heette ook wel een ellips. Op de foto hieronder zie je wat wij gemaakt hebben. De omhullende kromme is hier de rechte lijnen die samen krom zijn. Daar hebben wij dit project vooral mee gewerkt. We hebben ook al andere projecten gehad bijv. over cirkels en bewegende dieren. Het is vaak wel leuk maar soms zitten er ook wel wat mindere opdrachten bij.

Hoe werkt somplextra?
Somplextra is voor betere rekenaars wat wij zijn. Je hebt verschillende projecten voor groep 6,7,8. Groep 6, 7 doen het samen over Doolhoven en Knopen, en groep 8 doet recht wordt krom.

Van Jelle en Rogier