Koningsspelen
26 april 2013
... je moet wel een beetje tegen oranje kunnen ...


Video van de Koningsspelen! (klik hierboven)

Wat kunnen we trots zijn op alle kinderen van de Jorisschool, want wat was het een leuke, gezellige en sportieve dag!

We zijn 's morgens begonnen met een heerlijk 'Oranje' Koningsontbijt. Daarna werden we allemaal op het voorplein verwacht om samen met de hele school (en heel Nederland) te dansen op het lied: 'Bewegen is gezond' van Kinderen voor Kinderen.

Nu we alle spieren goed los hadden gemaakt konden we echt gaan beginnen met onze Koningsspelen! De groepen werden snel gevormd, want op het plein hingen de nummers 1 t/m 20 en alle kinderen wisten naar welk nummer ze moesten lopen. De leerlingen van groep 8 telden of ze alle kinderen hadden en als ze compleet waren konden ze vertrekken naar het eerste spel. Groep 7 stond al klaar bij de spellen. Ze vertelden kort wat de groepen moesten doen. En daarna aan de slag. De winnaar kreeg een gouden kroon en de andere groep kreeg een zilveren kroon. Na ongeveer 4 minuten klonk er een harde toeter en moesten alle groepen doorschuiven naar een ander spel. Het ene spel was nog leuker dan het andere. De morgen werd natuurlijk weer afgesloten met de dans en een heel hard applaus voor jezelf!
's Middags mochten de groepen 5 t/m 8 nog lekker verder met de Koningsspelen. Zij hadden dubbel geluk!