Hoe dieren leven
16 maart 2005


(klik op een foto voor een uitvergroting)

239

Woensdag 16 maart.
Gingen we naar kinderboerderij Frerikshof.
We kregen daar een les over allemaal dieren.
En alle dieren zaten in een huisje.
Dat was best wel leuk.
En het konijn ging heel vaak uit het hok.
En de muizen die waren best grappig.
En toen de les klaar was.
Mochten we nog even op de boerderij rond lopen.
En toen dat klaar was gingen we naar huis.
Kiedo groep 4

240 241

Kinderboerderij Frerikshof
Woensdag 16 maart.
We gingen met auto,s.
We hadden geleerd over:Hoe dieren wonen.
Ieder kreeg een werkboekje waar opdrachten in stonden.
Het was heel leuk!!
Een mevrouw ging dat vertellen.
En dat was heel leuk.
Juffrouw ging ook mee.
Toen we klaar waren mochten we nog in de wei.
Er was een hele grappige kip in de wei.
En toen gingen we weer naar school
Van Berend! Groep 4

242 243

Hoe dieren wonen.
Op woensdag 16maart gingen we naar de kinderboerderij.
De kinderboerderij heet kinderboerderij Frerikshof.
Het was in Winterswijk.
We gingen met ouders er naar toe in auto's
We namen werkboekjes mee.
Er waren muizen-cavia's-slakken-vissen en een konijn-parkieten en vogels
En de dieren leven in huizen
Het was heel leuk we mochten ook een rondje op de kinderboerderij maken
En toen gingen we weer terug.
Babette groep 4

244 245

Wilt u foto's bijbestellen? Klik dan hier