De Jorissschool is een ouwe school. met een hoog plaffon en wijnig kinderen. De school is ongeveer 80 jaar. De school is best groot. Onze school heeft een sportzaal met een klimerek. En zo voorts.

Buiten hebben we een speel huisje en een glijbaan en een evenwichtsbalk en veel meer. Bijna ale groepen zijn kombinaatsie klassen. Wij hebben 5 klassen.
In groep 1 is juf Fien, Pacale, Marieke en Anke. We hebben ook een zolder. In onze klas is meester Godfriet nijs. onze meester is twee meter lang.


de speelplaats

We gaan elke donderdag gymen om half 3. Als we in de gym zaal zijn dan moeten we meestal 5 rondjes rennen dan gaan spelletjes of met de toestellen, toestellen zijn dingen om met de gym te gebruiken zoals een brug en er zijn nog veel meer toestelen als we gaan gymen moeten we eerst gym kleren aan. De gym zaal is in drie stukken gedeeld wij zitten meestal in de eerste zaal we gaan ook wel eens met de ringen of met de touwen soms mogen we in de touw klimmen als we naar beneden moeten, moeten dan heel voorzichtig naar beneden, anders brand je je handen en dat doet heel zeer. We gaan ook wel eens met de touwen over slingeren en daar doen we ook wel eens een kunsje mee. En daarna kleden wij ons weer om. Dan gaan we naar huis.

De school vakken
Wij leren vakken op school zoals taal rekenen en schijfen bevoorbeeld. Taal is zinnen schrijfen zo doe je dat daar heb je een boek voor nodig daar staat best veel in. Wij moeten altijd heel veel lesjes, maar nu gellukig niet meer en daarom vind ik taal erg leuk.
Rekenen, dat is heel moeilijk. Maar je moet alles leren: vermedigvuldigen x sommen. We doen ook toetsen dat hebben we de vorige keer nog gedaan. Dat ging niet zo goed. Schrijven dat is bijna het zelfde als taal het laagste is een vijf en het hoogste is een acht en een half.


de kelder en de zolder van school

Schoolzwemmen
Je hebt met zwemmen verschillende slagen die heten de vlinderslag rugslag schoolslag en de borstcrawl en de vlinderslag dan moet je de armen te gelijk over het water doen en je moet met de benen op en neer gaan en de rugslag moet je op de rug liggen en moet je met je armen om de beurt over het water en met de benen moet je op en neer gaan.
Met de schoolslag moet je met de armen onder het water naar je buik trekken en met de benen moet je ook naar je lichaam trekken en met de borstcrawl dan moet je op je buik gaan liggen en dan moet je met je armen over het water en dan moet je het weer naar je lichaam trekken en met je benen moet je op en neer gaan.