Aanmelden kinderen op de St. Jorisschool

Wat geweldig dat u overweegt uw kind op onze school aan te melden!

Hieronder vindt u meer informatie over het aanmelden:

Informatie bij het aanmelden

Informatieformulier intake groep 1 en 2

Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar

Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen die van een andere school komen

Ga naar boven